Místní knihovna Opatovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Opatovice je umístěna v budově Obecního úřadu Opatovice v suterénu.

Pro veřejnost je otevřena:

Středa 1600 - 1900hod

Současně je zde možnost využití veřejného internetu.

Jako knihovnice zde pracuje paní Ingrid Hasilíková.

Knihovna disponuje stálým knihovním fondem: 2986 svazků a výměnným fondem: asi 240 svazků. Výměna se provádí pravidelně, vždy 3x ročně (mezi knihovnami střediska Všechovice). Katalog je součástí střediskového on-line katalogu a najdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

 

Poslední výměna knihovního fondu: ve středu 26. února 2019.

Seznam cirkulujících knih naleznete zde v záložce "výměnný fond".